Við trúum á mátt vindsins til að knýja áfram framtíð Íslands.

Með stuðningi frá EMPower, og sérfræðiþekkingu Greenvolt í vindorkugeiranum, stefnum við að því að koma hagkvæmri og spennandi nýtingu vindorku til Íslands.

EM Orka hóf þróun á Íslandi þegar við gerðum fyrst landfræðilega upplýsingakerfis (GIS) skimunaræfingu okkar snemma árs 2018: Sem greindi alla umhverfisviðkvæmni á Íslandi eins og eldfjöll, ferðamannastaðir, flugvellir, votlendi, hafnir og íbúakjarna.
Þessi svæði og umhverfi þeirra komu ekki til greina fyrir framtíðaruppbyggingu og var sérstaklega gætt þess að forðast fjölsótta staði þar sem uppbygging vindorkugarðs gæti hindrað ferðaþjónustu eða raskað fagurfræðilegri sátt svæðisins.
EM Orka er samstarfsverkefni með hjálp frá teymum okkar hjá EMPower og Greenvolt Power.

Framtíðarsýn okkar

Framtíðarsýn okkar er að útvega hagkvæma og óágenga orku til að auðvelda vaxandi hagkerfi Íslands á sama tíma og gildi náttúrunnar eru varðveitt.

NÁLGUN OKKAR

EM Orka mun byggja, smíða og reka vindorku á Íslandi með aðstoð sérfræðingateymis okkar og stuðningi nærsamfélagsins.

Hagkvæmniathugun
verkefnis

Þátttaka
samfélagsins

Greining og áætlanagerð

Smíði

Aðgerð

NÁLGUN OKKAR

Nálgun okkar að samskiptum og upplýsingamiðlun við nærsamfélag hefur getið okkur gott orð.

Vindorkugarður í Garpsdal

NÁLGUN OKKAR

Nálgun okkar að samskiptum og upplýsingamiðlun við nærsamfélag hefur getið okkur gott orð.

Vindorkugarður í Garpsdal

NÁLGUN OKKAR

Við erum sérfræðingar í sjálfbærni með það lokamarkmið að láta náttúruna njóta vafans.

Stjórnendateymi okkar samanstendur af fólki með mikla reynslu í endurnýjanlegri orku og stórt mengi verkefna sem lokið er á réttum tíma, á kostnaðaráætlun og í sátt við nærumhverfi sitt.

Radosław Nowak

Board Member Greenvolt Power Group CEO

  • Radosław Nowak
Marc McLoughlin

CEO

  • Marc McLoughlin
Diarmuid Twomey

Co-founder & MD

  • Diarmuid Twomey
Ríkarður Ragnarsson

Project Manager

  • Ríkarður Ragnarsson
Alex Kelly

Finance Director

  • Alex Kelly

TÆKIFÆRI OKKAR

Vertu með á EM Orku og hafðu þín áhrif